Welkom bij Sint Bernardus

Onze school, gelegen in Schiedam-West, is gehuisvest in een sfeervol en kleinschalig jaren-dertig pand. Achter het schoolgebouw ligt de afgesloten speelplaats met een imposante plataan als trots middelpunt. Deze boom is even oud als de school (1931) en heeft een prominente rol gekregen in ons logo. 

Als school staan we voor: leren van en met elkaar, met respect voor onze medemensen. Onze leerkrachten streven naar een optimale ontwikkeling van de leerling, oftewel: alles er uit halen wat er in zit. Dat doen zij door aan te sluiten bij de individuele mogelijkheden van de leerling, door rekening te houden met tempo en capaciteiten. Kennisverwerving is natuurlijk belangrijk, maar wij richten ons ook op de sociale en emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Wij willen als school verder ontwikkelen naar een meer adaptieve vorm van onderwijs. In de kern komt dat neer op kinderen meer invloed geven op het leven en leren in school. In onze schoolgids vindt u hierover meer gedetailleerde informatie.

Hoe nostalgisch onze school er van de buitenkant ook uitziet, binnen werken wij met moderne middelen (neem een kijkje in de school). Zo is er een groot aantal laptops en chromebooks beschikbaar, hangen in alle groepen touchscreens, wordt er gewerkt met een 3D printer en is er een leerlijn programmeren.

Leerkrachten, leerlingen en ouders streven er met elkaar naar dat de Sint Bernardusschool een plek is waar de kinderen niet alleen iets leren, maar waar zij zich ook veilig voelen. En waar zij zich verder kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag.

De parels van de Sint Bernardus