Veiligheidsplan

In de bijlage treft u ons veiligheidsplan.

In dit document kunt u lezen hoe de sociale veiligheid bij ons op school wordt gewaarborgd.

Onder verantwoordelijkheid verstaan we dat er een pedagogisch klimaat heerst waarin iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen gedrag en een kanjer is. Dit is een verwijzing naar de methode ‘Kanjertraining’, die wij gebruiken voor het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.

De uitgangspunten zijn hierbij:
-We willen te vertrouwen zijn;
-Wij, leerkrachten en ouders, zijn samen verantwoordelijk voor het gedrag van de kinderen;
-We geven het goede voorbeeld.

In dit document leest u verder hoe wij omgaan met pestgedrag, wie de vertrouwenspersonen zijn en hoe de klachtenregeling werkt.