Jeugdprofessional op school

Soms zit een kind niet lekker in zijn vel… Het kan zich soms anders gedragen of moeilijk te hanteren zijn. Ook het spelen, leren en omgaan met vriendjes en vriendinnetjes kan tot problemen leiden.

Er kunnen moeilijkheden zijn op de peuterspeelzaal, op de basisschool of het voortgezet onderwijs, in het gezin of elders in de directe omgeving van het kind. De jeugdprofessionals zullen leerling en ouders zo goed mogelijk bijstaan met informatie, advies, opvoedingsondersteuning en begeleiding. Er is een nauwe samenwerking met de wijkteams. Zo nodig verwijzen we de leerling en het gezin naar een meer gespecialiseerde vorm van hulpverlening.

Wat mag u van de jeugdprofessional verwachten?

Onze jeugdprofessionals zijn lid van het ondersteuningsteam op basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Zij zijn ook actief in het middelbaar beroepsonderwijs. Zij leveren een bijdrage bij vragen over opvoeden, bij sociaal-emotionele problemen van kinderen en bij knelpunten in het gezin. De gesignaleerde vragen en zorgbehoefte van kinderen vertalen zij naar passend aanbod. De jeugdprofessionals werken intensief samen met intern begeleiders, onderwijsspecialisten en zorgcoördinatoren, met als doel de kinderen en hun ouders zo goed mogelijk te ondersteunen bij vragen en problemen op leergebied en ook in de thuissituatie.

De jeugdprofessionals organiseren themabijeenkomsten voor leerlingen en/of ouders (bijvoorbeeld over het tegengaan van pesten en het omgaan met social media) en heeft een consult- en adviesfunctie voor de leerkrachten. De jeugdprofessionals zijn wekelijks aanwezig en bereikbaar op alle scholen.

Ook in het kader van passend onderwijs hebben de jeugdprofessionals een belangrijke taak op de scholen.

Schakel met wijkteam

Een ondersteuningsteam met een jeugdprofessional op school die korte lijntjes heeft met het sociale wijkteam. Het is één van de werkwijzen die werd getest in de proeftuin, decentralisatie jeugdhulp van de regio Nieuwe Waterweg Noord. Met succes: in de drie gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, worden onze jeugdprofessionals op alle scholen ingezet.

Op de Sint Bernardus

Onze jeugdprofessional is op maandag aanwezig.
Via de leerkracht of de intern begeleider kunt u een afspraak met haar maken. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Vivian van West. Mobiel: 0625745097 Email: vanWest@wotschiedam.nl