Peuters

Peuterspeelzaal Sint Bernardus

Algemene info:

Adres: Van Ostadelaan 120
Postcode/Plaats: 3117 XM Schiedam
Telefoonnummer: 010 4267051
Website: www.komkids.nl
E-mail: toekomst@komkids.nl
Locatiemanager: Jacqueline Blok

Dagindeling

De groep bestaat uit ongeveer 14 kinderen. Iedere ochtend beginnen we met het inloopmoment; de kinderen worden gebracht door hun ouders en er is een mogelijkheid om even met de juf te praten en met uw kind te spelen. Als de papa’s en mama’s weg zijn, dan gaan de kinderen in de kring. Er wordt gekeken welke kinderen er zijn en de kinderen worden welkom geheten. In de kring worden allerlei dingen besproken; hoe het weekend was, wat we die dag gaan doen, wat het thema is of iets bijzonders dat een kind meegemaakt heeft. Na de kring is er tijd voor een ontwikkelingsgerichte activiteit en voor vrij spelen. Na een tussendoortje (fruit of een kaakje) is het tijd om naar buiten te gaan of te gymmen. Lekker bewegen en samen spelen met de kinderen van de andere peuterspeelzaalgroepen. Gymmen doen we in de speelzaal van Het Kleurrijk of van de Sint Bernardus. 

Methode

Wij werken met de methodiek Startblokken. Deze sluit aan op de werkwijze van school. De methodiek richt zich op de verschillen in ontwikkeling bij kinderen. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op een eigen manier. Het ene kind uit zich verbaal vlot en duidelijk, een ander kind wil het liefst creatief bezig zijn, het volgende kind stelt zich heel sociaal op in de groep, weer een ander kind klimt en klautert met het grootste gemak. Kinderen met verschillende interesses en mogelijkheden kunnen elkaar op ideeën brengen en elkaar stimuleren in het spel. Verschillen binnen een groep worden zo benaderd, dat ze een toevoegende waarde hebben, de verschillen worden niet afgezwakt maar juist gebruikt om elkaar te stimuleren.

We helpen kinderen zich te ontwikkelen door activiteiten aan te bieden die kinderen uitdagen. Een pedagogisch medewerker zal het spel verdiepen en verbreden door mee te spelen. Het lokaal is ingericht met spullen die aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen en het thema dat gebruikt wordt.

Kinderen willen het liefst net zo groot zijn als papa of mama en dus ook spullen hebben waarmee dat kan. Zoals een echte telefoon of keukenspullen die thuis ook gebruikt worden. Spullen waardoor kinderen geprikkeld worden hun fantasie te gebruiken (zoals verkleedkeren) zijn ook aanwezig. Boeken met verhalen en mooie prenten die gaan over het thema sluiten aan op de belevingswereld van het kind.

Startblokken is erop gericht om taalontwikkeling bij het kind spelenderwijs aan bod te doen komen. Doordat de pedagogisch medewerker in het spel alles benoemt wat ze doet, leert een kind nieuwe woorden en leert het logische conclusies trekken door taal en gebeurtenissen te koppelen.

We werken aan de hand van thema’s die zo vaak mogelijk gekoppeld zijn aan het thema dat de basisschool ook heeft. De thema’s lopen van vakantie tot vakantie en duren gemiddeld 6-8 weken. Bij elk thema staat altijd een boek centraal, dat iedere dag voorgelezen wordt. Ook activiteiten, nieuwe woorden en uitstapjes worden gekoppeld aan het thema.

Wilt u graag een keer komen kijken dan bent u van harte welkom. Bel naar 010-4267051 en dan maken we een afspraak voor een rondleiding.