Schooltijden

Alle groepen hebben van 08.30 uur tot 12.00 uur les en 's middags van 13.15 uur tot 15.15 uur.
Op woensdag hebben alle groepen les van 08.30 uur tot 12.15 uur.

Tien minuten voor de lessen beginnen gaan de deuren open en kunnen de kinderen naar binnen. Bij de groepen 1 tot en met 3 mogen de ouders meelopen naar de klas. Vanaf groep 4 verwachten we dat de kinderen zelfstandig naar de klas gaan. Wanneer u iets wilt doorgeven aan de leerkracht, dan mag u wel mee naar boven lopen.