Klachtenregeling

De klachtenregeling is te vinden op de website van SIKO; www.siko.nl.

De vertrouwenspersonen bij SIKO zijn Angela Groen-Vendrig (
a.groen@cedgroep.nl - 010-4071993) en Hans van Holland (h.vanholland@cedgroep.nl).

Alle scholen hebben een intern contactpersoon aangesteld. Bij ons zijn dat juf Saskia en juf Angela.