Eindtoets

IEP

Ieder schooljaar wordt er in groep 8 een eindtoets afgenomen. Wij hebben gekozen voor de IEP-toets.

De IEP-Eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. De uitslag van de IEP-Eindtoets geeft informatie over het niveau dat uw kind beheerst en een advies voor een schooltype.

Het schooladvies is gebaseerd op de gehele basisschoolperiode van uw kind. De uitslag van de IEP Eindtoets geldt als een tweede, objectief gegeven bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Meer informatie kunt u vinden op: http://www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets.