Ouderraad

De ouderraad is een gekozen vertegenwoordiging van ouders. De raad spant zich in voor de belangen van de kinderen. Daarnaast tracht de raad de contacten tussen school en de ouders te bevorderen. Eén keer per maand is er op school een OR-vergadering, waarbij ook een vertegenwoordiger van de directie aanwezig is. Er worden diverse activiteiten gepland, besproken en uitgewerkt. Dit gaat meestal in kleinere werkgroepjes, met een teamlid als voorzitter van deze werkgroep. Er zijn veel werkgroepen actief, onder andere: Sinterklaas, kerst, schoolreis, Pasen, project en Kinderboekenweek.

Ouders van de ouderraad

Sylvia Huis in 't Veld (voorzitter), Agata Ronteltap (penningmeester), Lucienne Pol, Nicole Weber, Marjolein de Kaper, Nancy Pronk, Patricia van Opstal, Cintha Vollebregt en Floor van 't Wout.

Het e-mailadres van de OR is: ouderraadsintbernardus@siko.nl, dit wordt gelezen door de voorzitter van de OR.